นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

นพ.สมเกียรติ ขำนุรักษ์

เป้าหมาย RDU เขตสุขภาพที่ 3 และจังหวัดนครสวรรค์

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด RDU

KPI Template RDU ปีงบประมาณ 2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล จ.นครสวรรค์
 
 
 
 
หน้าแรก
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา

  • เรียน คณะอนุกรรมการ RDU ทุกท่าน ***รพ.ทุกแห่ง*** ขอความกรุณาดูข้อมูลผลงานไตรมาสที่ 1 ตามตัวชี้วัด ตามที่น้อง golf รพ. สปร. ได้ทำอัลบั้มให้ด้านบนนะคะ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของรพ.ด้วยนะคะ
  • VDO ดีที่ควรดู เรื่องเชื้อดื้อยา ภัยร้ายใกล้ตัว
    https://youtu.be/kgk5cGWzgek
  • หนังสือคู่มือ RDU ฉบับล่าสุด จัดทำโดยสำนักบริหารการสาธารณสุขมีให้ download แล้วที่ http://phdb.moph.go.th เมนูดาวน์โหลด และที่ http://dmsic.moph.go.th เมนูบริการดาวน์โหลด
 
 
 

 
 
p001